FUNDACJA NOWE INSPIRACJE

Fundacja "Nowe Inspiracje" powstała z inicjatywy ludzi, dla których inspirowanie jest pasją. Jesteśmy młodym, doświadczonym i zgranym zespołem, który z determinacją zmierza do wytyczonych celów. Współpracujemy z wieloma partnerami w kraju i za granicą, bo wiemy, że praca zespołowa daje znacznie większe efekty. Dzięki śmiałym i innowacyjnym działaniom zmieniamy otaczającą nas rzeczywistość i pokazujemy, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Największą wartością jest dla nas rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zbliżanie narodów Europy. W naszych inicjatywach kładziemy nacisk na działalność edukacyjną, promocję współpracy międzysektorowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizując projekty międzynarodowe obalamy wzajemne uprzedzenia, negatywne stereotypy i dziedziczną wrogość.

Wierzymy, że inspiracje są motorem napędowym zmian i rozwoju. Dają energię do działania, przełamują bariery i łączą ludzi. Dlatego dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem i jednocześnie poszukujemy nowych inspiracji. Dla Polski. Dla Europy. Dla przyszłości naszych marzeń!

DZIAŁALNOŚĆ

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Promujemy aktywność społeczną i wolontariacką. Prowadzimy edukację obywatelską w przestrzeni publicznej i w Internecie. Zwalczamy wszelkie przejawy wykluczenia społeczne i angażujemy w nasze inicjatywy osoby z mniejszymi szansami. Nasze inicjatywy kierujemy do Młodych z całej Polski, zwłaszcza z Podkarpacia i Małopolski zamieszkujących subregion dębicki oraz tarnowski.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Dyplomacja społeczna to ciężka praca na rzecz porozumienia bezpośrednio między obywatelami różnych krajów i obalanie wzajemnych uprzedzeń, negatywnych stereotypów, czy dziedzicznej wrogości. To także nasienie pomocy rozwojowej i humanitarnej dla krajów mniej rozwiniętych. We współczesnym świecie, pełnym zagrożeń i niebezpieczeństw, to wielkie wyzwanie, za które w dużej mierze odpowiedzialne są organizacje pozarządowe. To także nasz priorytet, który realizujemy we współpracy z partnerami z państw członkowskich Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

CENTRUM ANALIZ I SZKOLEŃ

Zadaniem Centrum Analiz i Szkoleń jest zbieranie oraz analizowanie danych mieszczących się w obszarze działalności Fundacji. Opracowujemy rekomendacje dla rządzących, wydajemy rozmaite publikacje, tworzymy wartościowe programy szkoleniowe. Chcemy rozwijać społeczeństwo obywatelskie w Polsce i Europie, przyczyniać się do poprawy relacji między naszymi narodami oraz inspirować do rozwoju. Chcemy również uczyć przedsiębiorczości i umiejętności cenionych przez pracodawców.

Nasz Zespół

Nasz zespół tworzą młodzi, ale doświadczeni trenerzy z Polski i Europy specjalizujący się w takich dziedzinach jak: edukacja pozaformalna, edukacja obywatelska i prawna, edukacja międzykulturowa, przywództwo, umiejętności miękkie, zarządzanie projektami, negocjacje. W swoich szeregach mamy sprawdzonych kierowników projektów międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Współpracują z nami wykładowcy akademiccy, pracownicy administracji publicznej i biznesu. Współpracujemy z wieloma wolontariuszami z całej Polski, zwłaszcza z Podkarpacia i Małopolski.

JOANNA BONIOR
MATEUSZ CZOSNYKA
LENKA CURILLOVA

JOANNA BONIOR

Prezes Zarządu Fundacji Nowe Inspiracje. Studentka komunikacji międzykulturowej w biznesie. W latach 2013-2015 członkini Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Tarnowie. Wielokrotna koordynatorka projektów międzynarodowych i krajowych skierowanych do młodzieży i studentów, zwłaszcza międzynarodowych wymian młodzieży z Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. Uczestniczka szkoleń międzynarodowych i krajowych, m.in. z zakresu negocjacji międzynarodowych i wystąpień publicznych, które poprowadził znany brytyjski dyplomata - Charles Crawford. Interesuje się psychologią i językoznawstwem.

Specjalizacje: edukacja pozaformalna; współpraca międzynarodowa; budowanie zespołu, motywowanie.

LENKA CURILLOVA

Prezes ADEL - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju, Edukacji i Pracy. Politolog. Obecnie doktorantka Europeistyki. Prowadzi badania dotyczące polityki młodzieżowej w Europie. Trenerka młodzieżowa, organizatorka i uczestniczka wielu treningów, wymian młodzieżowych oraz konferencji. Wolontariuszka EVS (Wolontariatu Europejskiego) w Macedonii. Reprezentowała Słowację jako Młodzieżowa Ambasadorka OSCE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) oraz pracowała nad Młodzieżowym Planem Działania OSCE. Stypendystka amerykańskiego programu Sustaining Civic Participation in Minority Communities.

Specjalizacje: polityka młodzieżowa; partycypacja obywatelska.

MATEUSZ CZOSNYKA

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Trener młodzieżowy. Prawnik. Wieloletni działacz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Pomysłodawca wielu projektów międzynarodowych i lokalnych skierowanych do młodzieży, m.in. Central Europe Youth Forum, wymian młodzieży z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, a także debat z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów prowadzonej przez Europejską Akademię Dyplomacji. Zawodowo związany z Grupą CenterMed, w której pełni funkcję Koordynatora Biura Projektów. Pasjonat dyplomacji i turystyki górskiej.

Specjalizacje: zarządzanie projektami; przywództwo; edukacja pozaformalna, wystąpienia publiczne, coaching.

KAMIL KANIA
SABINA NARLOCH
TARAS REPYTSKYI

KAMIL KANIA

Project manager w Platforma Komunikacji Rozwiązań Mobilnych (Platform of Communication and Mobile Solutions). Pasjonat innowacji i przedsiębiorczości. Swoje zainteresowania realizował pracując dla firmy The Boeing Company w Seattle oraz zakładając w Austrii startup Foundersexpert.com . Absolwent kierunków ekonomia oraz analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczestnik wyjazdów stypendialnym na National Taiwan University oraz Vienna University of Economics and Business. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobył jako zastępca koordynatora Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju w Katowicach oraz koordynator projektów i członek w Organizacji Studenckiej PANEUROPA.

Specjalizacje: przedsiębiorczość, biznes międzynarodowy, analizy biznesowe, zarządzanie projektami.

TARAS REPYTSKYI

Lider i współtwórca ukraińskiego Instytutu Socjalnych Inicjatyw. Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych. Członek Rady Młodzieży przy Ambasadzie USA na Ukrainie. Uczestnik wielu prestiżowych międzynarodowych projektów i programów, m.in. Visegrag School of Political Studies. Jego obszary zainteresowań to e-governance, zarządzanie projektami, rozwój młodzieży i świadomości społecznej. Włada biegle 5 językami. Prywatnie kibic FC Arsenal London.

Specjalizacje: prawa człowieka, Grupa Wyszehradzka, rozwój świadomości społecznej, edukacja pozaformalna, coaching.

SABINA NARLOCH

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Studia wschodnie (specjalizacje: Rosja oraz Kaukaz i Azja Środkowa), Wojskowej Akademii Technicznej kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Praktykantka, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ambasadzie RP w Moskwie, Konsulacie RP w Petersburgu, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Inicjatywie na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej. Była aktywnym członkiem wielu organizacji studenckich. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Podczas wymiany studenckiej na Uniwersytecie McGill w Kanadzie, była członkiem komitetów organizacyjnych McGill Students for Oxfam Quebec oraz McGill Students for UNICEF. Obecnie współpracuje z jedną z pozarządowych organizacji międzynarodowych.

Specjalizacje: prawa człowieka, komunikacja międzykulturowa.

DAWID SZCZEPANKIEWICZ
STEV LEVAJKOVSKI
DANIEL WIELGUS

DANIEL WIELGUS

Prawnik. ​ Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów oraz Visegrad School of Political Studies ​ ​pr owadzone ​j​ przez Europejską Akademię Dyplomacji. Koordynator, współautor oraz uczestnik licznych projektów międzynarodowych z zakresu edukacji pozaformalnej oraz partycypacji publicznej. Współorganizator oraz uczestnik konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom prawnym oraz stosunkom międzynarodowym. W swoim portfolio ma także doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. W wolnych chwilach pasjonat historii XX wieku oraz muzyki.

Specjalizacje: tworzenie i zarządzanie organizacją pozarządową; dyplomacja społeczna; edukacja międzykulturowa.

STEV LEVAJKOVSKI

Trener młodzieżowy z ośmioletnim doświadczeniem w edukacji pozaformalnej i sektorze organizacji pozarządowych na Bałkanach i Szwajcarii. Założyciel oraz dyrektor finansowy Subkult - Stowarzyszenia na rzecz mobilności i wymiany w Lucernie w Szwajcarii, w którym odpowiada za fundraising i zarządzanie projektami. Absolwent rozwoju biznesu i marketingu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lucernie, gdzie duży nacisk kładziono na start-up'y i przedsiębiorczość społeczną. Aktywista na rzecz praw człowieka i równości płci. Specjalista do spraw mobilności w EuroDesk w Szwajcarii.

Specjalizacje: współpraca międzynarodowa, zarządzanie projektami, fundraising, przedsiębiorczość.

DAWID SZCZEPANKIEWICZ

Trener młodzieżowy. Prawnik. Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ekspert Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej. Praktykant w Kancelarii Prezydenta RP, Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Ministerstwie Skarbu Państwa. Alumn X edycji Programu „Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Pomysłodawca Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw”. Wolontariusz Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – przepracował blisko 600 godzin z dziećmi i młodzieżą. Pasjonat podróży.

Specjalizacje: zarządzanie organizacjami pozarządowymi; edukacja obywatelska; edukacja prawna.

Partnerzy

Współpracujemy ze sprawdzonymi organizacjami z Polski i z Europy, których aktywność jest zbieżna z celami naszej organizacji. W naszej strategii stawiamy na budowę długofalowej współpracy, która przekłada się na rozwój naszych wolontariuszy i młodzieży, do których adresowane są nasze projekty.

Działaj z nami

Współpracujemy ze sprawdzonymi organizacjami z Polski i z Europy, których aktywność jest zbieżna z celami naszej organizacji. W naszej strategii stawiamy na budowę długofalowej współpracy, która przekłada się na rozwój naszych wolontariuszy i młodzieży, do których adresowane są nasze projekty.

Kontakt

fundacja.noweinspiracje@gmail.com

Nie czekaj dłużej, napisz do nas !